من تو را دوست دارم
Je t'aime

فرانسه یه زبان هند و اروپایی هست . دوستایی که زبانشناسی خوندند با این اصطلاح آشنا هستند. یعنی یه جورایی با فارسی پسرعمو هستند. همونطور که با رنگ ها نشون دادم مفعول بعد ار فاعل میاد و مثل انگلیسی نیست. 
I love you
تو انگلیسی مفعول بعد از فعل میاد. 

من : فاعل
تو : مفعول ( که نشانه ی را بعد از اون نشون میده که مفعول هست )
دوست دارم : فعل

تو این پست با ساختار ساده جمله آشنا شدید. نگران تلفظ کلمه ها نباشید. اینجا هدفم این نبود که جمله فرانسوی حفظ کنید. البته خیلی ها با تلفظ Je t'aime آشنا هستند.