در درس چهارم از مجموعه آموزشی آلیسون زبان فرانسه قراره لغات مربوط به طول روز و شب رو یاد بگیریم. سعی کنید این ویدیوها رو دانلود کنید و چند بار نگاه کنید. املا و تلفظ لغات جدید رو یادداشت کنید. 

[http://www.aparat.com/v/HD85M]