در درس سوم با سلام و احوال پرسی در موقعیت های مختلف آشنا میشیم. لغات و جمله هایی که در این درس یاد میگیرید ساده اما مهم هستند. 

[http://www.aparat.com/v/TYpqb]