حدود یک هفته است تو مسیرم هرچی آموزشگاه زبان هست میرم و در مورد کلاس فرانسه سوال می کنم  شکوه و گلدیس آبرسان اسمم رو نوشتن تا اگه لیستشون پر شد به ام زنگ بزنن  بقیه ام گفتن خیلی وقته کلاس فرانسه تشکیل نشده و من بعد از مدت ها اولین نفری هستم که راجع به اش می پرسم  هزینه هاشون هم اکثرا 80 به بالا بود  اگه شما هم مثل من به کلاس فرانسه دسترسی ندارین بهتره با منابعی که هست به یادگیری ادامه بدین  

----

بعد از نوشتن این پست از آموزشگاه شکوه تبریز باهام تماس گرفتن و گفتن کلاس تشکیل میشه