اولین احساسی که بعد از دو ساعت تمرین به فرانسه برام پیش اومد بر خلاف تبلیغات اصلا رمانتیک نبود. گلو دردی که حس خفگی به ام می داد 
اوایل این احساس طبیعیه چون حجم بالایی از کلمات غ ق خ تو این زبان استفاده شده  خبر خوب اینکه بعد از چند ماه این مشکل حل می شه و شما بصورت خودکار هر R  که می بینید ناخودآگاه غ تلفظ می کنید