تو این مدتی که رفته بودم مسافرت تقریبا بغیر از این آهنگ. آهنگ دیگه ای گوش ندادم  مطئنم خیلی از شماها هم با این آهنگ آشنایی دارید. با اینکه این آهنگ نگاه چندان خوشبینانه ای به وقایع و اتفاقات زندگی نداره ولی در انتها میگه با وجود تمام این مشکلات باید بی خیال باشی و برقصی و بخونی  
لغات و کلمه هایی که تو این آهنگ گفته شده مخصوصا قسمت اولش زیاد سخت نیست و می تونید جمله ها رو حفظ کنید 
این آهنگ فرانسوی رو  همراه با ترجمه اش از لینک های زیر بصورت مستقیم دانلود کنید