تعطیلات دیروز تموم شد و امروز سال جدید کاری شروع میشه  امیدوارم از تعطیلاتتون استفاده کرده باشین و به اتون خوش گذشته باشه  من هم بعد از چند روز استراحت شروع کردم به مرور درس های پاول نوبل  و حدود 5 روز طول کشید که کل سی دی ها رو گوش کردم  و  بعد از اون چند مستند آموزش فرانسه که بی بی سی تهیه کرده بود رو نگاه کردم  البته با زیرنویس انگلیسی  
اگه فکر میکنید که نیاز دارید تا درسهایی که از پاول نوبل یاد گرفتید مرور کنید حتما دو سی دی آخر رو دوباره گوش بدید