یاد گرفتن زبان سن و سال نمیشناسه . اگه فکر می کنید که با بالا رفتن سن دیگه نمیتونید زبان جدید یاد بگیرید باید به اتون بگم که این تفکر درستی نیست. اتفاقا یاد گرفتن زبان جدید باعث میشه ذهنتون فعالتر بشه و کلا حس جونی به اتون دست بده  شاید دلیل خاصی برای یاد گرفتن زبان جدید نداشته باشید و اگه کسی ازتون پرسید چرا زبان یاد می گیرید با اعتماد به نفس بالا فقط کافیه بگید : برای اینکه دوست دارم  همیشه بهتره تو زندگیتون هدف جدید داشته باشید. یادگیری زبان میتونه هدف خوبی باشه