دیروز دهمین سی دی رو هم تموم کردیم  امروز می خوام یکم زرنگی کنیم و دو تا سی دی رو گوش بدیم 
سخت نیست اصلا  درس هایی که تو این ده تا سی دی گوش کردیم مرور می کنیم  وقتی گوش می کنید متوجه می شید تا چه اندازه پیشرفت داشتید  دوستانی که فرانسه رو از صفر شروع کردند اینرو بهتر درک می کنند 

درس هایی که قراره مرور کنیم 

برای خواندن ادامه مطلب را در پایین کلیک کنید 1. معرفی
2. در هتل و کمپ سایت
3. خوردن و آشامیدن
4. پیدا کردن راه
5. مسافرت با قطار
6. شما چه کسی هستید؟ اهل کجا هستید؟
7. پرسیدن سوال ها
8. خرید کردن
9. در مطب دکتر
10. I have, you have
11. He has, he did
12. I would like 1
13. I would like 2

-----------------------------------------------------

1. I would like 3 و کلمه هایی که به ic- ختم می شوند.
2. I would like 4
3. داشتن  و نداشتن
4. باید توانستن خواستن
5. رفتن
6. داشتن
7. خواستن و توانستن در زمان حال
8. It/me در زمان گذشته
9. گذشته با être
10. آینده با aller
11. کلمه هایی که به ic- ختم می شوند و در کمپ سایت و هتل
12. در کافه و رستوران
13. کجا کجا؟
14. در حرکت
15. Être
16. Out و about
17. خرید
18. نداشتن احساس خوب
19. فعل های er- در زمان حال
20. فعل های er- و ir- در زمان آینده
21. it/him/her/them در زمان آینده