رسیدیم به آخرین سی دی آموزش فرانسه  دوتای بعدی مرور هستند  من که احساس خیلی خوبی دارم   یک دوره ی آموزش زبان فرانسه رو تموم کردم و مطالب زیادی یاد گرفتم 
زودتر سی دی دهم رو هم گوش کنید 

برای خواندن ادامه مطلب را در پایین کلیک کنید 


1. Les و leur
2. ما و شما
3. آینده رفتن
4. شکل دیگری از آینده
5. ‘Ray ‘Ron’, ‘Ra’
6. آینده ترک کردن
7. آینده صحبت کردن
8. آینده منتظر ماندن
9. آینده بخشیدن
10. اعداد همراه با انگلیسی
11. اعداد فرانسوی
12.  الفبای فرانسه
13. خداحافظ