اگه می خواهید سریعتر فرانسه یاد بگیرید می تونید تو یه روز بیشتر از یه سی دی گوش بدید ولی نباید خودتون رو خسته کنید چون بازدهی کم میشه. اگه وقت دارید یه سی دی رو صبح گوش کنید و یه سی دی رو بعد از ظهر  اینطوری تو یه هفته سی دی ها رو تموم می کنید 
تا حالا نصف سی دی ها رو گوش کردیدو کلمه ها و فعل های خوبی یاد گرفتید و خودتون می تونید جمله سازی کنید  و یادتون نره این همه پیشرفت در عرض 6 روز بینظیره  به خودتون افتخار کنید 
و حالا می رسیم به سی دی هفتم : 

برای خواندن ادامه مطلب را در پایین کلیک کنید 
1. تمرین زمان گذشته
2. استثنا : فهمید و گرفت
3. فهمیدن و توانستن
4. مقداری از 
5. خواستن
6. باید
7. بکار بردن فعل رفتن با le و la
8. تمرین C'est و tout
9. کمک کردن و غذای فرانسوی
10. شرمنده ام -- تمرین ضمایر
11. خرید کردن در فروشگاه
12. ضمایر , داشتن