برای شروع و ادامه یادگیری فرانسه نیاز به انگیزه دارید.  باید این انگیزه هم از جانب خودتون باشه هم از جانب دیگران  خود من شخصا برای اینکه بتونم ثابت قدم باشم نظرهای بقیه رو که از این روش استفاده کردند می خونم . 
برای آشنایی با متد پاول نوبل دوست دارم این ویدیو رو تماشا کنید.